සමාගම් පුවත්

  • Company news

    සමාගම් පුවත්

    1995 දී ආරම්භ කරන ලද චෙරිෂ්, ලෝකයේ කුඩා වෙළඳ භාණ්ඩවල අගනුවර වන චීනයේ යිවු හි පිහිටා ඇත. එය DIY අතින් සාදන ලද නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම, වෘත්තීය නිෂ්පාදන ව්‍යවසායන් නිෂ්පාදනය කිරීම සහ අලෙවිකරණය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. අපගේ මෙහෙවර වන්නේ නව්‍ය නිර්මාණ, ඉහළ සුදුසුකම් තුළින් පාරිභෝගික විකුණුම් ඉහළ නැංවීමයි.
    වැඩිදුර කියවන්න